22 mars
22 mars
21 mars
19 mars
15 mars
10 mars
5 mars

Varför har vi människor problem?

Ordet ”problem” kan i sin betydelse översättas som något som blir kastat på oss.

Faktum är: precis här kan man förstå syftet.                                                                                                                                            …

25 februari
25 februari
25 februari